કપડવંજ નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ની માહિતી

  જનરલ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  ઓકટ્રોય વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  વોટર વર્કસ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદ્દો શૈક્ષણિક લયકાત નોકરી જોડાયા તારીખ મોબાઈલ નંબર
01 પટેલ વિષ્ણુભાઈ ઇશ્વરભાઇ એંજીનિયર બી.ઇ. સિવિલ 15/01/2005 -
02 પટેલ ભરતભાઇ નારાયણભાઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન ડિપ્લોમા ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ 15/01/2005 -
03 અગ્રવાત નિતીનકુમાર હરગોવિંદભાઈ એંજિન ડ્રાઈ. ડિપ્લોમા ઇન ઓટોમોબાઇલ 21/10/1991 -
04 પટેલ દીલીપકુમાર જીવણભાઈ એંજિન ડ્રાઈ. આઇટીઆઇ ઇન ડીજલ મિકૅનિક 21/10/1991 -
05 પટેલ રજનીકાંત જોઇતરામ ઓપરેટર આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
06 પટેલ હસમુખભાઇ આર ચોકીદાર આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 02/01/1992 -
07 ઉપાધ્યાય રાકેશકુમાર મૂળશંકરભાઇ ઈલે.સુપર. આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 20/05/1992 -
08 રાઠોડ દીનુભાઈ અભેસીંગ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
09 પટેલ પ્રવીણભાઈ ભગભાઈ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
10 પટેલ ચીમનભાઈ ભગભાઈ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
11 પટેલ કર્ણિકભાઈ ભીખાભાઇ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
12 પટેલ અનિલભાઈ ડાહ્યાભાઇ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
13 પટેલ મુકેશભાઇ શાંતિલાલ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
14 પટેલ રેમેશભાઈ કેવળભાઈ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
15 મીરઝા સલીમબેગ આઝમબેગ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
16 બારૈયા મહેન્દ્રભાઇ પ્રભાતસિંહ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
17 પટેલ શૈલેષભાઈ કાંતીભાઈ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
18 પટેલ રમેશભાઈ પ્રભુદાશ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
19 પટેલ હરગોવનભાઇ ભૂલાભાઇ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
20 પટેલ રવ ચંદભાઈ પરસોત્તમભાઈ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 01/09/1992 -
21 પટેલ કિરીટભાઇ મનુભાઈ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 18/01/1992 -
22 પટેલ ભરતભાઇ સોમાભાઇ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 14/12/1990 -
23 પંચાલ સંજયકુમાર બલવંતરાય વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 05/01/1992 -
24 બારોટ નિલેશકુમાર મહિપતરામ વાલમેન એસ.એસ.સી. 02/01/1992 -
25 ભટ્ટ અલ્પેશ કનુભાઈ વાયરમેન આઇટીઆઇ ઇન વાયરમેન 25/05/1992 -
26 અબ્દાલ ફારૂકભાઈ ફિરદોશશા પંપ અટેંડેંટ એચ.એસ.સી. , એસ.આઇ 09/04/1965 -
27 પટેલ ભરતકુમાર પુનમચંદ વો.વ.ક્લાર્ક આઇટીઆઇ ઇન ઈલેક્ટ્રીસિયન 11/01/1989 -
28 પટેલ શંકરભાઇ પરસોત્તમદાસ વો.વ.મિસ્ત્રી ડિપ્લોમા ઇન સિવિલ 12/02/1999 -
29 રોહિત નટવર બી. વાલમેન 7 પાસ 04/01/1990 -
30 શેખ મ.સિરાજ અ.ગનીભાઇ વાલમેન એસ.એસ.સી. 16/11/1990 -
31 ચાવડા યોગેંદ્ર છત્રસિંહ વાલમેન એચ.એસ.સી. 01/01/1992 -
32 ચામર મનુભાઈ સોમાભાઇ ટ્રેઇન કુલી 8 પાસ 09/01/1979 -
33 રોહિત ફૂલા ભાઇ ગાંગાભાઈ ટ્રેઇન કુલી 8 પાસ 04/01/1990 -
34 પઠાણ મ.સલીમ અમાનુલ્લાખાન વો.વ.ખલાસી એચ.એસ.સી. 07/06/1992 -
35 મજીરાણા સુકાજી કુહયાજી વો.વ.ખલાસી 8 પાસ 01/01/1992 -
36 શેખ ઇલિયાશ મુસ્તાકભાઈ વો.વ.ખલાસી એચ.એસ.સી. 21/2/1992 -
37 પટેલ પ્રવીણભાઈ જોઇતરામ ડ્રેનેજ મિસ્ત્રી ડિપ્લોમા ઇન સિવિલ 22/12/1997 -
38 વાઘેલા કાંતીભાઈ રત્નાભાઈ મુકાદમ 7 પાસ 05/05/1983 -
39 ગોપલભાઈ મૂળજીભાઈ સ્વીપર 7 પાસ 09/01/1979 -
40 ભાયજીભાઈ મોહનભાઇ સ્વીપર 6 પાસ  01/01/1980 -
41 ચંદ્રકાંત કાલિદાસ સ્વીપર 8 પાસ 04/04/1988 -
42 દિનેશભાઈ બાલુભાઈ સ્વીપર 8 પાસ 08/01/1989 -
43 ચૌહાણ જીતુભાઈ બચુભાઈ સ્વીપર 7 પાસ 04/01/1990 -
44 જશુભાઇ નટવરભાઇ સ્વીપર 7 પાસ 04/01/1990 -
45 અનીલભાઈ રસીકભાઈ સ્વીપર 9 પાસ 12/01/1987 -
46 અશ્વિનભાઈ કાલિદાસ સ્વીપર 5 પાસ 17/07/1995 -
47 ડાહ્યાભાઇ ભૂલભાઇ સ્વીપર 7 પાસ 04/01/1995 -
48 દિનેશભાઇ હિમ્મતભાઈ સ્વીપર 7 પાસ 01/01/1993 -
49 મુકેશભાઇ મોહનભાઇ સ્વીપર 7 પાસ 16/11/1994 -
50 દલપતભાઈ નારણભાઇ સ્વીપર 3 પાસ 12/01/1991 -
51 હરેન્દ્રભાઈ ગોવિંદભાઇ સ્વીપર 8 પાસ 01/03/1996 -
52 વાઘેલા ડાહ્યાભાઇ નટવરભાઇ સ્વીપર 7 પાસ 06/01/2001 -
53 ચૌહાણ નગીનભઇ કેશવભાઈ સ્વીપર 6 પાસ 07/01/2001 -
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1871
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support