કુંડવાવ


કુંડવાવ (કપડવંજ થી અંતર 0  કી.મી.)રોડ માર્ગ:

                નડીઆદ-કપડવંજ-મોડાસા અને ડાકોર-કપડવંજ-મોડાસા તથા અમદાવાદ થી વાયા કઠલાલ તેમજ વાયા દેહગામ ના રસ્તે આવી શકાય છે.

સ્થળ અંગેની નોધ:

               બંને વાવનું બાંધકામ ગૂર્જરેશ્વર સિદ્ધરાજ જયસિંહ ના હસ્તે થયેલ છે. ગુજરાતનાં આ સુવર્ણ યુગના સ્થાપત્યો તે સમયની સ્થાપત્ય કાળની યાદ આપે છે. શિલ્પની દૃષ્ટિએ સુભદ્રક શ્રેણીની “શિવકુન્ડ” કુંડવાવ છે. અંદર પ્રવેશતા કીર્તિતોરણ આવેલ છે. ત્રણ  દિશામાં ત્રણ શૃંગાર ચોકીઓ આવેલી છે.
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1904
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support